Kdaj potrebujemo tolmačenje?

Čeprav je tolmačenje povsem ekonomska storitev, ki jo na trgu v glavnem ponujajo jezikovne in prevajalske agencije ter posamezniki, smo spodaj pripravili kratek povzetek primerov v katerih potrebujemo tolmačenje, tudi zraven klasične uporabe tolmača v poslovne namene (na konferencah, sestankih in podobno).

Vedeti kdaj potrebujemo tolmačenje in predvsem kdaj ne, pa je koristno, če ne, pa že iz vidika prihranka denarja, saj ne bomo tolmača uporabili v primerih, ko slednje niti ni nujno potrebno, še manj pa obvezno.

kdaj potrebujemo tolmačenje

Tolmačimo lahko najrazličnejše stvari. Nekateri potrebujemo tolmačenje za preprosto razlago njihovih sanj, drugi potrebujejo tolmačenje v povsem drugačne namene.

Kdaj potrebujemo tolmačenje?

Med najbolj iskanimi storitvami tolmačenja pa so nedvomno tolmačenje v specifičnih strokah. Kjer je v ospredju tolmačenje v zdravstvu, pa tolmačenje laboratorijksih izvidov.

Nevarnosti in izzive pri tolmačenju za potrebe zdravstva si lahko ogledate tudi na spodnjem videu:

Takoj za zdravstveno in medicinsko stroko, pa tolmačenje največkrat potrebujemo v pravni stroki, kjer se zanimamo ali potrebujemo tolmačenje najrazličnejših pravnih aktov in zakonov, v zvezi s tolmačenjem v pravu, pa nas posledično seveda zanimajo odvetniške tarife za tolmačenje in cenik tolmačenja najrazličnejših pravnih in uradnih dokumentov.

Na tretjem mestu potreb po tolmačenju se pojavlja potreba po tolmačenju SSKJ – slovarja slovenskega knjižnega jezika, kjer se potreba po tovrstnem tolmačenju izkazuje predsvem pri urejanju, lektoriranju in prevajanju najrazličnejših besedil, nemalokrat pa predvsem v laične namene potrebujejo interesenti tudi različna tolmačenja pesmi, verzov in podobno.

V živo se največkrat pojavlja potreba po tolmačenju znakovnega jezika, slednje pa uporabljamo na najrazličnejših konferencah in predavanjih, kjer želijo organizatorji zagotoviti tolmačenje tudi tistim, ki ne slišijo.

Glede na to, da se samo tolmačenje loči na konsekutivno tolmačenje in simultano tolmačenje, je potrebno vedeti, da pri iskanju primernega tolmača, sevedazraven cenesame, na cenik tolmačenja vpliva tudi izbor vrste tolmačenja in pa potreba, zaradi katere tolmača sploh potrebujemo.

Tolmačenje z namenom prevajanja potrebujemo, ko je izkazana potreba po ustnem prevajanju, sodno tolmačenje pa se potrebuje v primerih izvajanih uradnih protokolov, dolžnosti, obveznosti ali izkazovanja pravnih pravic oz. aktivnosti za katere želimo ali bi lahko imele pravne posledice.

Oznake: kdaj potrebujemo tolmačenje