Proizvodnja

Bogate izkušnje so porajale
nove zamisli, v krog nenehnega
vrtenja proti novim izzivom so
vstopale vedno nove zahteve
kupcev, novi trgi in nova
tehnološka dognanja. Podjetje
DUKA ima danes preko 4.500 m2
proizvodnih površin, kjer proizvaja
sedem celovitih programov pisarniškega
pohištva in celo vrsto različnih
pisarniških stolov. Poleg prodajnega
salona v Vipavi, svoje vrhunsko
pohištvo predstavlja tudi v prodajnih
salonih v Ljubljani in Mariboru.Biti povsem spredaj ni vedno lahko,
je pa vselej vredno vloženega truda.
Podjetje DUKA ima jasno vizijo
svojega razvoja in premore veliko
energije za njeno uresničitev.
Prihaja čas novih sprememb.
Novo tisočletje bo prineslo drugačno
pojmovanje delovnega prostora.
Zato se že danes rojevajo nove ideje
in odpirajo pot novim priložnostim.
Pisarniško pohištvo DUKA bo
ostalo v središču dogajanja.