Kako motivirati zaposlene za učenje?

Motivacija za učenje je med zaposlenimi nujno potrebna. Kako motivirati zaposlene za učenje? Mogoče vas bodo ob tem vprašanju zaposleni čudno pogledali, češ, zakaj pa še učenje? A vsak zaposlen ima dolžnost in tudi pravico, da se ves čas dodatno izobražuje in se uči. Vodstva podjetij imajo nalogo, da svoje delavce izobražujejo in v ta namen organizirajo seminarje in team building delavnice. Cilji na področju izobraževanja in cilji usposabljanja zaposlenih, pogosto vključujejo delavnice, kjer se zaposleni seznanijo z raznimi tehnikami, kako se učiti, kako si zapomniti informacije. Ravno ogromna količina informacij okoli nas, nam lahko povzroča velike težave. Napredna tehnologija nam je dala na voljo informacije v obliki knjig, avdio tehnike in seveda nepogrešljivega interneta. Najprej se moramo naučiti, kako narediti selekcijo informacij in izločiti stvari, ki niso pomembne. Pogosto so zaposleni na svojem delovnem mestu zasuti z gradivom, ki ga morajo predelati, da spoznajo kakšni so cilji poslovanja podjetja in cilji ekonomske politike. Pogosto cilji gospodarskih družb v Sloveniji niso dosegljivi prav zato, ker je njihov kader premalo izobražen, ali pa se ne dodatno izobražuje.

Motivacija za učenje poteka na več načinov

Motivacija za učenje lahko poteka na več načinov. Zelo priljubljene so team building delavnice, kjer je poudarjena predvsem motivacija ekipe. Vodilni zaposlene pogosto napotijo na jezikovne delavnice, kjer osvežijo znanje tujih jezikov, v zadnjih časih pa je zelo priljubljena tudi delavnica hitrega branja, ki pomembna predvsem za ljudi, ki morajo vsaki dan predelati veliko gradiva. Delavnice izobraževanja so v mnogih podjetjih obvezne za udeležbo, ali pa jih vključijo v delovni čas zaposlenih. Kot dobra motivacija za učenje so tudi delavnice komunikacije, saj so cilji podjetja pogosto odvisni od znanja, ki ga zaposleni osvojijo na teh predavanjih.

motivacija za učenje

Veliko se lahko naučite od ljudi, s katerimi se družite

Seveda pa motivacija za učenje niso samo seminarji, delavnice in predavanja, pač pa se lahko največ naučimo prav od ljudi, s katerimi se družimo. Če ste vodja, zaposlen ali samo občasna delovna moč, pogosteje posvetite pozornost temu, s kakšnimi ljudmi se družite. Dobro prisluhnite kaj se pogovarjajo ljudje okoli vas in verjetno se boste naučili kaj koristnega. Seveda pa imate tudi pravico, da se odmaknete od ljudi, ki so ves čas kritični, pesimistični ali pa govorijo samo o televizijskem programu ali pa opravljajo sodelavce. Motivacija za učenje je ves čas prisotna, samo izkoristiti jo moramo.

Vir:

Siegmund Cora, Moč pozitivnih misli