Sofinanciranje fitnesa na prostem

Za sofinanciranje fitnesa na prostem se največkrat zanimajo občine in investitorji, ki želijo fitnes na prostem urediti na javnih površinah, sicer pa nekatere možnosti sofinanciranja obstajajo tudi za zasebne interesente, ki želite street work out opremo oz. naprave za zunanji fitnes postaviti na zasebnih in privat lokacijah ter zemljščih.

O sofinanciranju fitnesov na prostem na javnih površinah

Občine, ki so pridobila sredstva za sofinanciranje postavitve fitnesa na prostem so npr. občina Ljubljana, ki je s pomočjo sofinanciranja občine postala bogatejša za kar 14 fitnes parkov, razpise za sofinanciranje fitnesov v naravi, pa so v zadnjih letih razpisale še marsikatere druge občine (Zabovci, Laško, Slovenske Konjice, Hajdina, ipd..).

Investicijo v postavitev fitnesa na prostem ponujajo v obliki razpisov zraven občin tudi Ministrstva in športna društva, sektor za šport in drugi.

Tovrstne oblike sofinanciranja se največkrat izkazujejo skozi aktualne razpise, npr. Javni razpisi za sofinanciranje letnih programov športa, javni razpisi za prenovo in obnovo športnih objektov, javni razpisi projektov urejanja zunanje okolice, mestnih in krajinskih parkov.

Viri (1, 2, 3)

O financiranju fitnes parkov na zasebnih površinah

Zasebniki, zainteresirani za izgradnjo fitnes parka oz. za postavitev fitnes naprav na zasebnih zemljiščih, lahko največkrat do sredstev za investicijo v fitnes park, pridejo z lastnimi sredstvi oz. s pomočjo soinvestitorjev (preko javnih razpisov) oz. preko najema posojil.

Ker gre pri izgradnji in postavitvi fitnesa na prostem največkrat za “custom made” rešitev postavitve telovadne opreme v naravi (po meri naročnika), se mnogo zasebnih investitorjev odloči za najem gotovinskega potrošniškega kredita – v kolikor gre za investicijo v manjši fitnes na prostem ter večji investicijski kredit – v kolikor gre za financiranje večjega športnega objekta.

Kakovostni gotovinski krediti omogočajo najem za do 20 let, različna obdobja izplačil, različne načine obrestovanja, opcija financiranja fitnesa s pomočjo kredita pa je privlačna predvsem zato, ker dobi investitor lahko sredstva na svoj račun oz. na banka po predračunu plača investicijo direktno dobavitelju oz. proizvajalcu fitnes naprav.