Sistemi za zaščito pred strelo – Zakaj so tako pomembni?

Strelovodni sistem je namenjen zaščiti objektov pred požari ali mehanskim uničenjem ter preprečuje poškodbe ali smrt oseb v objektih v primeru udara strele v stavbe. Sestavljen je iz zunanjega in notranjega sistema zaščite. Vse zahtevne in manj zahtevne stavbe morajo biti opremljene s sistemom zaščite pred strelo, ki mora biti projektiran tako, da:

  • odvede razelektritev v zemljo brez škodljivih posledic,
  • prepreči ali omeji okvare električnih, telekomunikacijskih in drugih oskrbovalnih sistemov ter
  • prepreči ali omeji okvare električnih in elektronskih naprav.

Funkcije zunanjega sistema za zaščito pred strelo

  • Prestrezanje direktnih udarov strele,
  • varen odvod toka strele v zemljo preko sistema spuščenega prevodnika in
  • porazdelitev toka strele v tleh preko ozemljitvenega sistema.

Funkcije notranjega sistema za zaščito pred strelo

Preprečevanje nevarnega iskrenja v strukturi z vzpostavitvijo izenačitve potencialov ali ohranjanjem ločevalne razdalje med komponentami LPS (Lightning Protection Systems) in drugimi električno prevodnimi elementi. Torej, če povzamemo, je LPS namenjen prestrezanju direktnih udarov strele v stavbo in prenosu toka strele od točke udara v zemljo. Ta tok mora tudi čim bolj enakomerno  razpršiti v zemljo, brez povzročitve toplotnih in mehanskih poškodb oz. nevarnega iskrenja, ki bi lahko povzročilo požar ali eksplozije. V podjetju Elektrospoji so specialisti na področju elektro omar in njihove zaščite, zato vam bodo strokovno svetovali katera prenapetostna zaščita je prava za vaše potrebe.

Trije razredi zaščite prenapetostnih zaščit

Za učinkovito zaščito končne naprave je potrebno namestiti zaščite vseh treh razredov.

Prenapetostni odvodnik razreda I je namenjen zaščiti pred direktnimi udari strele in se namesti v merilno priključno omarico na vse vodnike, ki vstopajo v objekt. Prenapetostni odvodnik razreda II je za indirektne udar strele. Nameščamo ga v notranje razdelilne omarice v objektu. Prenapetostni odvodnik razreda III pa ja fina zaščita. Namestimo jo direktno pred vtičnico ali napravo. Samostojno ne bo ščitila naprave v kolikor predhodno ne namestimo prenapetostnega odvodnika razreda I in II.

 

zaščita pred strelo
prenapetostna zaščita in zaščita pred strelo