AdBlue ® zaščitena blagovna znamka

AdBlue ®  zaščitena blagovna znamka

AdBlue aditiv in vsi rezervni avtodeli online na enem mestu. Hitra dostava originalnih in kvalitetnih nadomestnih avtodelov. www.kruno.si 

AdBlue ADITIV- RAZTOPINA 10L
Ad Blue ADITIV- RAZTOPINA 10L

Dieselski motor v procesu delovanja motorja ustvari veliko količino izpušnih plinov, ki vsebujejo med ostalim tudi dušikove okside. V procesu selektivne katalitične redukcije  (ki ima oznako SCR)  pa se količina dušikovih oksidov  zmanjša na predpisano vrednost , ki ga predpisuje EU norma EURO VI. V izpušnem sistemu je med katalizatorjem in fitrom trdih delcev nameščena posebna računalniško vodena šoba, ki pod določenimi pogoji vbrizghne AdBlue tekočino v izpušno cev. Sečnina – AdBlue se v filtru trdih delcev spremeni v ogljikov dioksid in amonijak. Ker se amonijak v procesu veže na dušikove okside  ta razpade  na dušik in vodo.

Več kot 92% izpušnih plinov, ki vsebujejo zdravju škodljive  dušikove okside se tako spremeni v vodo oziroma paro in ostale neškodljive elemente.

Proizvajalci se v svojih razvojnih obratih skupaj z združenjem nemške avtomobilske industrije trudijo zmanjšati  vse škodljive  pline v izpušnem sistemu. 

Večina novejših osebnih in kombi vozil kakor tudi avtobusov in tovornjakov ima za potrebe AdBlue tekočine posebne rezervoarje. Velikost  je različna, pri osebnih vozili je med 5 in 25 litrov, pri ostalih so posode za AdBlue večje. Črpalke se po vsem svetu prilagajajo in uvajajo tudi možnost polnjenja teh rezervoarjev ob dolivanju goriva. 

Poktrov rezervoarja za gorivo pri novejših vozilih rdeče barve za benzin, črne barve za disel in svetlo modre barve za Ad Blue. Ker vse črpalke niso opremljene z ročkami za polnjenje sečnine AdBlue  se  na trgu dobijo tudi ročke  velčikosti pet litrov, deset litrov in več. Polnjenje je enostavno. Tekočina AdBlue je brezbarvna ( ponekod jo opisujejo kot modro) in je praviloma neškodljiva za zdravje. Ad Blue tekočina je korozivna zato je potrebno biti previden pri dolivanju in uporabi. Hrani se v hladnem suhem  prostoru.

Vsi rezervni avtodeli online na enem mestu. Hitra dostava originalnih in kvalitetnih nadomestnih avtodelov. www.kruno.si